سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس زبان تخصصی سوم کارودانش رشته کامپیوتر

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری زبان تخصصی

( سال سوم )

(کامپیوتر)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس زبان تخصصی سال سوم (کامپیوتر) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۷

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۶

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۶

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۶

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۵

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۵

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۵

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۴

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۴

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۴

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۳

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۳

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۳

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۲

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم- شهریور ۹۲

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۲

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۱

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۱

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۱

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۰

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۰

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصیسال سوم – خرداد ۹۰

(کامپیوتر)

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/756

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.