سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس بانک اطلاعاتی سوم فنی رشته کامپیوتر

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری بانک اطلاعاتی

( سال سوم )

(کامپیوتر)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس بانک اطلاعاتی سال سوم (کامپیوتر) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۷

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – دی ۹۶

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – شهریور ۹۶

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۶

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم -دی ۹۵

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – شهریور ۹۵

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۵

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – دی ۹۴

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – شهریور ۹۴

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۴

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – دی ۹۳

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – شهریور ۹۳

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۳

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – دی ۹۲

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم- شهریور ۹۲

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۲

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – دی ۹۱

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – شهریور ۹۱

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۱

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – دی ۹۰

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – شهریور ۹۰

(کامپیوتر)

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه بانک اطلاعاتی سال سوم – خرداد ۹۰

(کامپیوتر)

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/630

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.