سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم فنی رشته سرامیک

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری شکل دادن و پخت سرامیک

سال سوم

(سرامیک )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم ( سرامیک ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – خرداد ۹۳

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – دی ۹۲

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم- شهریور ۹۲

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – خرداد ۹۲

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – دی ۹۱

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – شهریور ۹۱

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – خرداد ۹۱

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – دی ۹۰

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – شهریور ۹۰

(سرامیک )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه شکل دادن و پخت سرامیک سال سوم – خرداد ۹۰

(سرامیک )

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/609

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.