سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس رسم مدل و قالب سال سوم فنی رشته متالورژی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری رسم مدل و قالب

( سال سوم )

(متالورژی)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس رسم مدل و قالب سال سوم ( متالورژی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۷

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – دی ۹۶

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – شهریور ۹۶

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۶

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – دی ۹۵

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – شهریور ۹۵

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۵

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – دی ۹۴

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – شهریور ۹۴

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۴

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – دی ۹۳

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – شهریور ۹۳

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۳

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – دی ۹۲

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم- شهریور ۹۲

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۲

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – دی ۹۱

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – شهریور ۹۱

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۱

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – دی ۹۰

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – شهریور ۹۰

(متالورژی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه رسم مدل و قالب سال سوم – خرداد ۹۰

(متالورژی )

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/591

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.