سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس زبان تخصصی سال سوم فنی رشته ناوبری

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان نهایی زبان تخصصی

( سال سوم )

( ناوبری )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس زبان تخصصی سال سوم فنی حرفه ای ( ناوبری ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۷

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۶

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۶

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۶

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۵

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۵

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۵

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۴

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۴

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۴

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۳                              چاپ جدید

                                                              (ناوبری )                                                 چاپ قدیم

دانلود

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۳

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۳

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۲

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم- شهریور ۹۲

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۲

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۱

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۱

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۱

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – دی ۹۰

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – شهریور ۹۰

(ناوبری )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه زبان تخصصی سال سوم – خرداد ۹۰

(ناوبری )

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/551

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.