سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس مبانی مخابرات و رادیو سال سوم فنی رشته های الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مبانی مخابرات و رادیو

( سال سوم )

( الکترونیک ،الکترونیک و مخابرات دریایی )

 

    http://dl.soalsara.ir/files/d/fani/3/mab%20mokhaberat%20va%20radio/mabanie%20mokhaberat%20va%20radio.jpg

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس مبانی مخابرات و رادیو سال سوم رشته های رشته الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۷

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – دی ۹۶

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – شهریور ۹۶

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۶

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – دی ۹۵

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – شهریور ۹۵

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۵

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – دی ۹۴

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – شهریور ۹۴

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۴

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – دی ۹۳

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – شهریور ۹۳

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۳

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – دی ۹۲

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم- شهریور ۹۲

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۲

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – دی ۹۱

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – شهریور ۹۱

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۱

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – دی ۹۰

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – شهریور ۹۰

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه مبانی مخابرات و رادیو سال سوم – خرداد ۹۰

( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی )

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/509

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.