«

»

Print this نوشته

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ( علوم انسانی )

آرشیو سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

(رشته علوم انسانی)

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهی – خرداد ۹۳

( دانش آموزان روزانه ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهیدی 92

( دانش آموزان روزانه ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهی خرداد ۹۲

( دانش آموزان روزانه ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهیدی ۹۱

( بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهی – شهریور ۹۱

( بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهی ۱ – شهریور ۹۱

( دانش آموزان روزانه ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهی ۲ – شهریور ۹۱

( دانش آموزان روزانه ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهی ۱ – تیر ۹۱

( دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد (جبرانی دوم ) )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات ۲ پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر ) – خرداد ۹۱

( دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد (جبرانی دوم ) )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات  2 پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر ) – خرداد ۹۱

( دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر ) – اسفند ۹۱

( دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات ۱ پیش دانشگاهی ( قافیه ، عروض و نقد ادبی ) – اسفند ۹۱

( دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد ( جبرانی دوم )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات  2 پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر ) – اسفند ۹۱

( دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد ( جبرانی اول )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات ۲ پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر ) – شهریور ۹۰

( دانش آموزان داوطلبان آزاد  )

دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات ۱ پیش دانشگاهی ( قافیه ، عروض و نقد ادبی ) – شهریور ۹۰

 

 

 

( دانش آموزان داوطلبان آزاد  )

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات ۲ پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر ) – خرداد ۹۰

( دانش آموزان داوطلبان آزاد  )
 

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات ۲ پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر ) – خرداد ۹۰

( دانش آموزان داوطلبان آزاد  )
 

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات ۲ پیش دانشگاهی ( متون نظم و نثر، جبرانی دوم ) – خرداد ۹۰

( دانش آموزان داوطلبان آزاد  )
 

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/491

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.