آرشیو سوالات و دروس رشته مدیریت (کلیه گرایشها) خرداد ماه ۹۱

دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه

مدیریت (کلیه گرایشها)

نیمسال دوم ۹۲-۹۱ پیام نور

http://dl.soalsara.ir/files/payamnor/pic/modiriat.jpg

اصول حسابداری ۲

اصول حسابداری ۳

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱

حسابرسی – حسابرسی ۱

بازاریابی بین الملل – بازاریابی بین المللی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱

حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی

تجارت الکترونیک۱

تجارت الکترونیک۲

پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱

پژوهش عملیاتی ۲

پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری

مدیریت تولید

زبان تخصصی ۱

زبان تخصصی ۲

حقوق اساسی

اصول تنظیم و کنترل بودجه

آمارو کاربرد آن در مدیریت۱

آمار و کاربرد آن در مدیریت جهانگردی ،آمارو کاربرد آن در مدیریت۲

حقوق بازرگانی – حقوق تجارت

مبانی مدیریت بازرگانی

مدیریت اسلامی ۲

مدیریت اسلامی پیشرفته

روشها و فنون توانمند سازی – کارآفرینی و توانمندسازی

خلاقیت حل مسئله و تفکرراهبردی

مدیریت استراتژیک

مدیریت بازاریابی

بهره وری و تجزیه تحلیل ان در سازمان

اصول سازمان و مدیریت – مدیریت و تئوری سازمان

بازرگانی بین الملل

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

زبان تخصصی۲ ،  زبان تخصصی ۳ ، زبان تخصصی مدیریت صنعتی

زبان تخصصی۳ ،  زبان تخصصی۴

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

مدیریت تطبیقی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

کاربرد کامپیوتر در مدیریت – رایانه پیشرفته

مدیریت تعاونیها

مدیریت تحول سازمانی

مبانی مدیریت دولتی ۱

مبانی مدیریت دولتی ۲

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

مبانی مدیریت صنعتی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها * در بخش صنعت *

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی – بررسی اقتصادی طرحی صنعتی

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

کار سنجی – کارسنجی و روش سنجی

کنترل پروژه ، مدیریت و کنترل پروژه

روابط صنعتی

تصمیم گیری و تعیین خطمشی صنعتی

کنترل کیفیت آماری

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/415

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.