آرشیو سوالات و دروس رشته مدیریت دولتی خرداد ماه ۹۳

دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه

مدیریت دولتی

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور

پیام نور

http://dl.soalsara.ir/files/payamnor/pic/mod.dawlati.png

ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی

اصول حسابداری ۲

اصول حسابداری ۳

حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱

حسابرسی – حسابرسی ۱

مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱

حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابرسی ۲

مدیریت مالی ۲

پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱

پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری

مدیریت تولید

آمارو کاربرد آن در مدیریت۱

آمارو کاربرد آن در مدیریت۲

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

مدیریت تطبیقی

روابط کار در سازمان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

سیستم های اطلاعات مدیریت

رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی

اصول علم اقتصاد – اقتصاد خرد

اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ (کلان و جهانگردی) – اقتصاد کلان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مدیریت منابع انسانی

زبان تخصصی ۳

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

روش تحقیق 

حقوق اساسی

اصول تنظیم و کنترل بودجه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت – رایانه پیشرفته

حقوق اداری

مالیه عمومی- ماله عمومی و خط مشی مالی دولتها

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

تحقیق در عملیات۱

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

اصول سازمان و مدیریت – مدیریت و تئوری سازمان

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

مبانی مدیریت دولتی ۱

مبانی مدیریت دولتی ۲

مدیریت تحول سازمانی

مدیریت تعاونیها

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/414

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.