«

»

Print this نوشته

خلاصه نکات زیست‌شناسی در دوران جمع بندی کنکور

 جمع بندی زیست شناسی

http://dl.soalsara.ir/files/konkoor/pic/393.1.jpg

خلاصه نکات زیست‌شناسی در دوران جمع بندی را در لینک های زیر دانلود کنید.

تست آغازیان – زیست شناسی

جمع بندی زیست ۱

جمع‌بندی نکته‌های بافت جانوری

جمع بندی هورمون‌های گیاهی

جمع‌بندی نکته‌های قارچ‌ها

جمع‌بندی نکته‌های چرخه کالوین

جمع‌بندی زیست‌شناسی سال دوم

شکل‌های سؤال خیز کتاب زیست ۱

جزوه تولید مثل گیاهان

سفری در دنیای جانداران- گوارش

تنظیم محیط داخلی

گردش مواد

مولکول‌های زیستی

سفری به درون سلول

تیپ بندی تست‌های کنکور

درس زیست‌شناسی

آزمونی مختص

شکل‌های زیست‌شناسی

گیاهان ذکر شده در

کتاب‌های درسی زیست‌

شکل‌های سؤال خیز

کتاب زیست پیش

شکل‌های سؤال خیز

کتاب زیست ۲

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/395

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.