کتاب های سال دوم رشته علوم انسانی

برای دانلود کتاب های سال دوم رشته علوم انسانی روی لینک مربوطه کلیک کنید.

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته سال تحصیلی ۹۴-۹۵

۲۲۴٫۲

عربی (۲)

۲۰٫۴۲ مگابایت

دوم

علوم انسانی

۲۲۵٫۲

۱۴٫۵۶ مگابایت

دوم

علوم انسانی

۲۳۵٫۴

تاریخ ایران و جهان (۱)

۷٫۵۷ مگابایت

دوم

علوم انسانی

۲۴۰٫۱

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
مقدمه ۴۹۵٫۶۳ کیلوبایت
بخش اول ۴۵۸٫۹۵ کیلوبایت
بخش دوم ۲۷۸٫۸۶ کیلوبایت
بخش سوم ۵۵۴٫۷۵ کیلوبایت
بخش چهارم ۵۶۲٫۹۵ کیلوبایت
بخش پنجم ۱٫۱۴ مگابایت

دوم

علوم انسانی۹۳

۲۴۳٫۱

جامعه شناسی ۱

۲٫۵۹ مگابایت

دوم

علوم انسانی

۲۴۶٫۱

تاریخ ادبیات ایران و جهان (۱)

۲٫۵ مگابایت

دوم

علوم انسانی

۲۸۵٫۵

آمار و مدلسازی

۵٫۳۴ مگابایت

دوم

علوم انسانی

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/284

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.