کتاب های راهنمای پایه هفتم

برای دانلود هر کتاب روی لینک مربوطه کلیک کنید.

کتاب معلم (راهنمای تدریس) آموزش قرآن پایه هفتم  11 مهر ۱۳۹۴

کل فایل


پیش نویس کتاب معلم (راهنمای تدریس) مهارت های نوشتاری پایه هفتم  29 تیر ۱۳۹۴

 کل فایل


پیش نویس کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی  پایه هفتم  16 دی ۱۳۹۲

 کل فایل


کتاب معلم راهنمای تدریس تفکّر و سبک زندگی پایه هفتم ۱۳ آبان ۱۳۹۲

فایل ۱ فایل۲ فایل ۳ فایل ۴ فایل ۵ فایل ۶

 


کتاب معلم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

فایل ۱فایل ۲فایل ۳ فایل ۴فایل ۵ فایل ۶فایل ۷فایل ۸فایل ۹


کتاب معلم فارسی پایه هفتم

فایل اولفایل دومفایل سوم فایل چهارم


کتاب معلم انگلیسی پایه هفتم

فایل کلی (15/07/93)


کتاب معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم

فایل اولفایل دومفایل سومفایل چهارمفایل پنجم


کتاب معلّم عربی پایه هفتم

فایل کلی (۱۵/۰۷/۹۳)


کتاب معلم تربیت بدنی و سلامت پایه هفتم

فایل اولفایل دوم (۱۵/۰۷/۹۳)


پیش نویس(وغیر مصوب) کتاب معلم کارو فناوری پایه هفتم

 


کتاب معلم پیام های آسمان پایه هفتم

پیش نویس فایل ها


کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم   28 مهر ۱۳۹۳

فایل کلی (۱٫۵۰ MB)


 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/236

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.