«

»

Print this نوشته

فایل های فلش ساختار گیاهان و فتوسنتز

 

جهت مشاهده انیمیشن های درس زیست شناسی (گیاهی) روی تصویر مربوطه کلیک کنید.

سیکل کالوین

روزنه

تبدیل انرژی نوری به شیمیایی در فتوسنتز

مرحله اول فتوسنتز

مرحله نوری فتوسنتز

سلول نگهبان روزنه

شناسایی بخش های مختلف گیاه

حرکت مواد آلی در گیاه

برش عرضی برگ

برگ

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/188

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.