سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته علوم انسانی داخل کشور

دانلود سوالات اختصاصی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۹۰

دانلود پاسخنامه اختصاصی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۹۰

دانلود سوالات عمومی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۹۰

دانلود پاسخنامه عمومی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۹۰

————————–

دانلود سوالات اختصاصی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۹

دانلود پاسخنامه اختصاصی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۹

دانلود سوالات عمومیکنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۹

دانلود پاسخنامه عمومی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۹

————————–

دانلود سوالات اختصاصیکنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۸

دانلود پاسخنامهاختصاصی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۸

دانلود سوالات عمومی کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۸

————————–

دانلود سوالات کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۷

دانلود پاسخنامه کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۷

————————–

دانلود سوالات کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۶

دانلود پاسخنامه کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۶

————————–

دانلود سوالات کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۵

دانلود پاسخنامه کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۵

————————–

دانلود سوالات کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۴

دانلود پاسخنامه کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۳۸۴

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/16

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.