مدل الکترون نقطه ای و ساختار لوویس

چکیده درس ساختار لوویس یا مدل الکترون نقطه های را که شامل نحوه ی صحیح اتصال اتم ها، مرتبه ی پیوند یا تعداد الکترون های پیوندی، تعداد الکترون های ناپیوندی هر اتم شرکت کننده در  پیوند، نحوه ی محاسبه ی بار قراردادی هر اتم تعداد پیوند های اطراف اتم های Cو,N ومحاسبه مجموع الکترون های ظرفیت، تشخیص اتم مرکزی، توزیع الکترون های ظرفیت بین اتم ها، کنترل هشت تایی اتم مرکزی، همراه با تست  های  کنکور سراسری، تست های مفهومی، تست های بر گرفته شده از کتاب درسی، در قالب فایل pdf  در ادامه مطلب دانلود نمایید.


حجم فایل نکات :۳٫۱۱۲KB

حجم فایل تست :۳۹۷KB

لینک دانلود نکات

دانلود تست و پاسخنامه

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/152

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.