امتحانات سال سوم نظری دی ماه ۱۳۹۸

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد   (نیم سالی- واحدی )

رشته های شاخه نظری

درنوبت امتحانی  (دی ماه) سال‌تحصیلی۹۹-۱۳۹۸

 

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

ساعت امتحان
رشته تحصیلی ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲

تعلیمات دینی و قرآن(۳) تعلیمات دینی و قرآن(۳) تعلیمات دینی و قرآن(۳) اصول و عقاید (۲)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۳

زبان فارسی (۳) زبان فارسی (۳) جامعه شناسی (۲) جامعه شناسی (۲)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۷

حسابان ریاضی (۳) عربی (۳)ویژه ادبیات وعلوم انسانی عربی (۳) ویژه علوم ومعارف اسلامی
دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۹

شیمی (۳) وآزمایشگاه شیمی (۳) وآزمایشگاه تاریخ ایران وجهان(۲) تاریخ اسلام (۲)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۰

عربی (۳) عربی (۳) آرایه های ادبی اخلاق (۲)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

هندسه (۲) زیست شناسی (۲) وآزمایشگاه ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی
دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

فیزیک (۳)و آزمایشگاه فیزیک (۳)و آزمایشگاه ریاضی ریاضی
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)
چهارشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

ادبیات فارسی (۳) ادبیات فارسی (۳) جغرافیا(۲) تفسیروعلوم قرآنی(۲)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

جبر واحتمال زمین شناسی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

—– —– فلسفه ومنطق فلسفه ومنطق

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1441

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.