نکات مهم بخش دوم شیمی سال (۲) دبیرستان (خواص تناوبی عنصرها)

خواص تناوبی عناصر

نکات مهم خواص تناوبی عنصرها، ویژگی های گروهی عنصرها (فلزهای قلیای، قلیای خاکی، عناصر واسطه …) بررسی هیدروژن به عنوان یک خانواده تک عضوی، بررسی روندهای تناوبی جدول، خاصیت فلزی و نافلزی  شعاع اتمی، شعاع یونی، انرژی نخستین یونش و عوامل موثر بر آن،انرژی یونش در دوره و گروه، تعیین دوره و گروه عنصر با استفاده از یونش های متوالی انرژی دومین یونش،الکترونگاتیوی، الکتروپوزیتیوی، و تعریف انرژی الکترون خواهی را در قالب فایل pdf از لینک زیر دربافت کنید


لینک دانلود

حجم فایل: ۸۰۰ KB

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/141

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.