سوالات و پاسخنامه درس آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران رشته هنر پیش دانشگاهی

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

(هنر)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران پیش دانشگاهی (هنر)  را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – خرداد ۹۷

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – دی ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – شهریور ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – خرداد ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – دی ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – شهریور ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – خرداد ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – دی ۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – شهریور۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران  – خرداد ۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – دی ۹۳

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – شهریور ۹۳

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – خرداد۹۳

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – دی ۹۲

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – شهریور ۹۲

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – خرداد۹۲

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – دی ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – شهریور ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – خرداد۹۱ 

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – دی ۹۰

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – شهریور ۹۰

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران – خرداد ۹۰

دانلود

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1221

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.