نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی۱

تربیت بدنی ۱

علوم انسانی

علوم پایه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۱ نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۱  ترم تابستان ۹۲-۹۱

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۱ نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۲-۹۱

دانلود دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1176

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.