نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی رشته های علوم پایه پیام نور

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه ترم تابستان ۹۴-۹۳

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه ترم تابستان ۹۳-۹۲

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال اول ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس زبان عمومی علوم پایه ترم تابستان ۹۲-۹۱

دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1172

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.