نمونه سوالات و پاسخنامه درس فارسی عمومی پیام نور

فارسی عمومی

علوم انسانی

علوم پایه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فارسی عمومی نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فارسی عمومی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فارسی عمومی نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فارسی عمومی ترم تابستان ۹۲-۹۱

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس  فارسی عمومی نیمسال دوم ۹۲-۹۱

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس فارسی عمومی نیمسال اول ۹۲-۹۱

دانلود دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1142

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.