نمونه سوالات و پاسخنامه حفظ جزء سی قرآن پیام نور

حفظ جزء سی قرآن

علوم انسانی

علوم پایه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس حفظ جزء سی قرآن نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس حفظ جزء سی قرآن نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس حفظ جزء سی قرآن تابستان ۹۳

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس حفظ جزء سی قرآن نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس حفظ جزء سی قرآن نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1054

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.