نمونه سوالات و پاسخنامه درس دانش خانواده و جمعیت پیام نور

 

دانش خانواده و جمعیت

علوم انسانی

علوم پایه

نمونه سوالات و پاسخنامه درس دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول ۹۴-۹۳

دانلود

دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس دانش خانواده و جمعیت تابستان ۹۳

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس دانش خانواده و جمعیت نیمسال دوم ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود دانلود

نمونه سوالات و پاسخنامه درس دانش خانواده و جمعیت تابستان ۹۲

دانلود دانلود

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1118

درسنامه ادبیات سال دوم دبیرستان

دانلود درسنامه ادبیات۲

ادبیات2

درسنامه ادبیات سال دوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه ادبیات سال دوم دبیرستان شامل تاریخ ادبیات ، معانی اشعار و لغات ، نکات و فهرست واژگان دشوار مربوط به هر درس و... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1116

کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم

دوره اول متوسطه

زبان انگلیسی

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1115

فصل سوم فیزیک سال سوم دبیرستان

دانلود جزوه فصل سوم

مبحث:جریان های الکتریکی ومدارهای جریان مستقیم

فیزیک 3

درسنامه فصل سوم فیزیک سال سوم دبیرستان(جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه فصل سوم فیزیک ۳ مبحث(جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) شامل مباحثی چون جریان الکتریکی ، قانون اهم ، عوامل موثر در مقاومت رساناهای فلزیو اثر دما بر آنها ، انرژی الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت ، مدار تک حلقه و محاسبه جریان و پتانسیل آن ، قوانین کیرشهف ، مدارهای چند حلقه ای ، مقاومت های موازی و متوالی و... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1114

درسنامه فصل سوم شیمی سال دوم دبیرستان

دانلود جزوه ترکیب های یونی

شیمی2

درسنامه فصل سوم شیمی سال دوم دبیرستان(ترکیب های یونی) را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه ترکیبهای یونی شیمی سال دوم  شامل مباحثی چون یون ،کاتیون ، آنیون ، ویژگی های ترکیب های یونی ، شبکه بلور ، انرژی شبکه بلور ، ظرفیت یون ، نام گذاری یون های تک اتمی ، فرمول نویسی ترکیب های یونی دوتایی ، نام گذاری ترکیب های یونی ، نام گذاری بنیان هیدروژن دار ، مقایسه انرژی شبکه در ترکیب های یونی ، مقایسه نقطه ذوب و جوش در ترکیب های یونی و … می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1112

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »