نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حسابان۲

نمونه سوالات امتحانات نهایی حسابان ۲ پایه دوازدهم ریاضینمونه سوالات امتحان نهایی حسابان دوازدهم

سوالات و پاسخنامه حسابان (۲) دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه حسابان (۲) شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه حسابان (۲) خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه حسابان (۲) دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1447

نمونه سوالات و پاسخنامه هماهنگ کشوری (نهایی) رشته ی ریاضی فیزیک

نمونه سوالات امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم دوره دوم متوسطه رشته ی ریاضی فیزیک

(هماهنگ کشوری)

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون های هماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه حسابان ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه هندسه ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضیات گسسته
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ ریاضی
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم اجتماعی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی ۳

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1487

نمونه سوالات و پاسخنامه هماهنگ کشوری (نهایی) رشته ی علوم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم دوره دوم متوسطه رشته ی علوم انسانی

(هماهنگ کشوری)

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون هایهماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته علوم انسانی

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فلسفه
نمونه سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه تاریخ ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه جغرافیا ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم و فنون ادبی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1486

نمونه سوالات و پاسخنامه هماهنگ کشوری (نهایی) رشته علوم تجربی

نمونه سوالات امتحانات نهایی نظام جدید و نظام قدیم دوره دوم متوسطه رشته ی علوم تجربی

(هماهنگ کشوری)

آرشیو سوالات و پاسخنامه آزمون هایهماهنگ کشوری دروس پایه

دوازدهم رشته علوم تجربی

(نظام جدید)

نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ تجربی
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه علوم اجتماعی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی، زبان قرآن ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه سلامت و بهداشت
نمونه سوالات و پاسخنامه دین و زندگی ۳

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1485

بارم بندی دروس دوره ی دوم متوسطه نظری پایه دهم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

بارم بندی دروس دوره ی دوم متوسطه نظری پایه ی دهم

بارم بندی دروس سال اول دوره دوم متوسطه (پایه دهم) رشته‌های علوم تجربی ، علوم انسانی ، ریاضی فیزیک، فنی حرفه ای و کاردانش در آزمون های ی ماه ، خرداد ماه و شهریور را در ادامه دانلود نمایید.

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1430