نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم

نمونه سوالات امتحانات نهایی درس علوم اجتماعی

پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی‌فیزیک

نمونه سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم تجربی و ریاضی

سوالات و پاسخنامه درس علوم اجتماعی (۳)  تجربی و ریاضی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس علوم اجتماعی (۳)  تجربی و ریاضی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس علوم اجتماعی (۳)  تجربی و ریاضی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1456

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شیمی ۳ دوازدهم تجربی و ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی شیمی ۳

پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی‌فیزیک

نمونه سوالات شیمی 3 دوازدهم تجربی و ریاضی

سوالات و پاسخنامه درس شیمی (۳)  تجربی و ریاضی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس شیمی (۳)  تجربی و ریاضی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس شیمی (۳)  تجربی و ریاضی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس شیمی (۳)  تجربی و ریاضی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

.

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1454

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک ۳

پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی

سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۳) ریاضی‌فیزیک دی ماه  ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۳) ریاضی‌فیزیک شهریور ماه  ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۳) ریاضی‌فیزیک خرداد ماه  ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس فیزیک (۳) ریاضی‌فیزیک دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

.

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1451

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ریاضیات گسسته

نمونه سوالات امتحانات نهایی ریاضیات گسسته

پایه دوازدهم ریاضی

نمونه سوالات امتحان نهایی گسسته دوازدهم

سوالات و پاسخنامه ریاضیات گسسته شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه ریاضیات گسسته خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه ریاضیات گسسته دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1449

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی هندسه ۳

نمونه سوالات امتحانات نهایی هندسه ۳

پایه دوازدهم ریاضی

نمونه سوالات امتحان نهایی هندسه دوازدهم

برای داتلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس هندسه سال سوم (نظام قدیم) رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحان هندسه (۳) دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه امتحان هندسه (۳) شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه امتحان هندسه (۳) خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه امتحان هندسه (۳) دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

.

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1448