سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس محاسبات فنی تخصصی سال سوم فنی رشته متالورژی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری محاسبات فنی تخصصی

( سال سوم )

(متالورژی)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس محاسبات فنی تخصصی سال سوم ( متالورژی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/601

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس محیط زیست دریایی سال سوم فنی رشته مکانیک موتورهای دریایی

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی محیط زیست دریایی

( سال سوم )

( مکانیک موتورهای دریایی )

 

 http://dl.soalsara.ir/files/d/fani/3/mo.zist/moh.zist.dar.jpg

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس محیط زیست دریایی سال سوم ( مکانیک موتورهای دریایی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/599

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس نقشه کشی ۲ سوم فنی رشته نقشه کشی عمومی

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری نقشه کشی ۲

( سال سوم )

(نقشه کشی عمومی)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس نقشه کشی ۲ سال سوم (نقشه کشی عمومی) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/598

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس نقشه برداری عمومی سوم فنی رشته نقشه برداری

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری نقشه برداری عمومی

( سال سوم )

(نقشه برداری)

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس نقشه برداری عمومی سال سوم ( نقشه برداری) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/597

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس محاسبات در سرامیک سال سوم فنی رشته سرامیک

آرشیو سوالات و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری محاسبات در سرامیک

سال سوم

(سرامیک )

 

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس محاسبات در سرامیک سال سوم ( سرامیک ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/596

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »