دانلود کتاب درسی فارسی پایه پنجم

کتاب درسی فارسی

پایه پنجم

فارسی

کتاب درسی فارسی پایه پنجم را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

فصل اول.…………………………………………آفرینش

فصل دوم………………………………………….دانایی و هوشیاری

فصل سوم…………………………………………ایران من

فصل چهارم……………………………………….نام آوران

فصل پنجم…………………………………………راه زندگی

فصل ششم………………………………………..علم و عمل

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1069

دانلود کتاب درسی پایه نهم، دوره اول متوسطه

کتاب درسی علوم پایه نهم

دوره اول متوسطه

علوم

کتاب درسی علوم پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

فصل اول.…………………………………………مواد و نقش آنها در زندگی

فصل دوم………………………………………….رفتار اتم ها با یکدیگر

فصل سوم…………………………………………به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فصل چهارم……………………………………….حرکت چیست

فصل پنجم…………………………………………نیرو

فصل ششم………………………………………..فشار و آثار آن

فصل هفتم…………………………………………ماشین ها

فصل هشتم………………………………………..زمین ساخت ورقه ای

فصل نهم………………………………………….آثاری از گذشته

فصل دهم………………………………………….نگاهی به فضا

فصل یازدهم……………………………………….گوناگونی جانداران

فصل دوازدهم……………………………………..دنیای گیاهان

فصل سیزدهم……………………………………..جانوران بی مهره

فصل چهاردهم……………………………………..جانوران مهره دار

فصل پانزدهم………………………………………با هم زیستن

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1068

درسنامه فصل دوم زیست شناسی سال سوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل دوم زیست شناسی ۲

مبحث دستگاه عصبی

زیست

درسنامه فصل دوم زیست شناسی سال سوم دبیرستان  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه فصل دوم زیست شناسی سال سوم (فصل دستگاه عصبی) که شامل مباحثی چون  ساختار و کار نورون ها ، جنس میلین ها ، نورون حسی و ویژگی های آن ، نورون حرکتی و ویژگی های آن ، نورون رابط ، پتانسیل آرامش ، پتانسیل عمل ، انتقال دهنده های عصبی ، اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی ، اعصاب محیطی ، مخ ، مخچه ، ساقه مغز ،  هیپوتالاموس ، دستگاه لیمبیک ، ستون مهره ها ، دستگاه عصبی خود مختار ، دستگاه عصبی جانوران و … می باشد

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1066

دانلود درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم

مبحث کربن و ترکیب های آلی

شیمی2

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل  درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان  شامل مباحثی چون ویژگی های کربن ، دگر شکل یا آلوتروپ کربن ،  الماس ، گرافیت ، نام گذاری آلکان ها ، آلکیل ها ، نام گذاری آلکیل ها ، نام گذاری آلکان های شاخه دار ، نام گذاری آلکن و آلکین ، ایزومر ساختاری ، خواص فیزیکی آلکان ها ، گروه عاملی ، فنول ، آسپرین ، مقایسه نقطه جوش اتانول و دی متیل اتر و  ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1064

ترجمه لغات درس به درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

دانلود لغات زبان انگلیسی سال چهارم

ترجمه درس به درس لغات

زبان پیش

مجموعه لغات و ترجمه لغات  زبان انگلیسی پیش دانشگاهی  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل ترجمه درس به درس لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (درس اول تا درس هشتم مربوط به کلیه رشته ها  می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1063

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »