دانلود درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم

مبحث کربن و ترکیب های آلی

شیمی2

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل  درسنامه فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان  شامل مباحثی چون ویژگی های کربن ، دگر شکل یا آلوتروپ کربن ،  الماس ، گرافیت ، نام گذاری آلکان ها ، آلکیل ها ، نام گذاری آلکیل ها ، نام گذاری آلکان های شاخه دار ، نام گذاری آلکن و آلکین ، ایزومر ساختاری ، خواص فیزیکی آلکان ها ، گروه عاملی ، فنول ، آسپرین ، مقایسه نقطه جوش اتانول و دی متیل اتر و  ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1064

ترجمه لغات درس به درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

دانلود لغات زبان انگلیسی سال چهارم

ترجمه درس به درس لغات

زبان پیش

مجموعه لغات و ترجمه لغات  زبان انگلیسی پیش دانشگاهی  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل ترجمه درس به درس لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (درس اول تا درس هشتم مربوط به کلیه رشته ها  می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1063

درسنامه فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان(مبحث استوکیومتری)

دانلود درسنامه فصل اول شیمی سال سوم

مبحث استوکیومتری

شیمی سال سوم

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان(استوکیومتری )که شامل مباحثی چون ماجرای اوزون و cfc،شیوه موازنه کردن واکنش های شیمیایی،  موازنه واکنش های دارای گونه های بار مثبت و منفی ، انواع واکنش های شیمیایی ، پلیمر شدن یا بسپارش ، سوختن فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی ، عددآووگادرو ، درصد حجمی ، غلظت مولی یا مولار ، واکنش دهنده محدود کننده و اضافی و   ... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1062

دانلود درسنامه ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان(رشته ریاضی و تجربی)

درسنامه ادبیات فارسی سال ۳

ادبیات فارسی

جزوه کامل ادبیات سال سوم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه کامل ادبیات سال سوم دبیرستان شامل نکات کلیدی تاریخ ادبیات ،درآمدها ،آرایه های ادبی ، واژه نامه ، لغات مهم و ترجمه آنها ، معانی درس ها و اشعار ، نمونه سوالات امتحانی و... می باشد


 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1061

دانلود لغات عربی و ترجمه لغات (تمام پایه ها ی دبیرستان)

دانلود لغات عربی دبیرستان

عربی دبیرستان

لغات کامل عربی دبیرستان (سال اول ، دوم و سوم) دبیرستان  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.


 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1059

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »