کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم

دوره اول متوسطه

زبان انگلیسی

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1115

فصل سوم فیزیک سال سوم دبیرستان

دانلود جزوه فصل سوم

مبحث:جریان های الکتریکی ومدارهای جریان مستقیم

فیزیک 3

درسنامه فصل سوم فیزیک سال سوم دبیرستان(جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه فصل سوم فیزیک ۳ مبحث(جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) شامل مباحثی چون جریان الکتریکی ، قانون اهم ، عوامل موثر در مقاومت رساناهای فلزیو اثر دما بر آنها ، انرژی الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت ، مدار تک حلقه و محاسبه جریان و پتانسیل آن ، قوانین کیرشهف ، مدارهای چند حلقه ای ، مقاومت های موازی و متوالی و... می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1114

درسنامه فصل سوم شیمی سال دوم دبیرستان

دانلود جزوه ترکیب های یونی

شیمی2

درسنامه فصل سوم شیمی سال دوم دبیرستان(ترکیب های یونی) را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه ترکیبهای یونی شیمی سال دوم  شامل مباحثی چون یون ،کاتیون ، آنیون ، ویژگی های ترکیب های یونی ، شبکه بلور ، انرژی شبکه بلور ، ظرفیت یون ، نام گذاری یون های تک اتمی ، فرمول نویسی ترکیب های یونی دوتایی ، نام گذاری ترکیب های یونی ، نام گذاری بنیان هیدروژن دار ، مقایسه انرژی شبکه در ترکیب های یونی ، مقایسه نقطه ذوب و جوش در ترکیب های یونی و … می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1112

دانلود کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم

کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم

دوره اول متوسطه

کار و فناوری

کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

بخش اول.…………………………………………پودمانهای تجویزی(پروژه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی)

پودمان ………………………………………….الگوریتم

پودمان………………………………………….ترسیم با رایانه

پودمان …………………………………………سازو کارهای حرکتی

بخش دوم……………………………………….پودمان های نیمه تجویزی(انتخاب سه پروژه از هفت پروژه مربوط به پودمانهای این بخش)

پودمان …………………………………………بازیهای رایانه ای

پودمان…………………………………………برق

پودمان………………………………………..تاسیسات مکانیکی

پودمان …………………………………………عمران

پودمان…………………………………………خودرو

پودمان………………………………………..پایش رشد و تکامل کودک

پودمان …………………………………………صنایع دستی(برجسته کاری روی فلزمس)

بخش سوم…………………………………………پودمان تجویزی(پروژه ی انتخاب رشته تحصیلی-حرفه ای)

پودمان………………………………………..هدایت تحصیلی-حرفه ای

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1111

کتاب درسی فارسی پایه نهم

کتاب درسی فارسی پایه نهم

دوره اول متوسطه

فارسی

کتاب درسی فارسی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

فصل اول.…………………………………………زیبایی آفرینش

فصل دوم………………………………………….شکفتن

فصل آزاد………………………………………….شکفتن

فصل سوم…………………………………………سبک زندگی

فصل چهارم……………………………………….نامها و یادها

فصل پنجم…………………………………………اسلام و انقلاب اسلامی

فصل آزاد…………………………………………ادبیات بومی۲

فصل ششم………………………………………..ادبیات جهان

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1108

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »