دانلود کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم

کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم

دوره اول متوسطه

کار و فناوری

کتاب درسی کار و فناوری پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

بخش اول.…………………………………………پودمانهای تجویزی(پروژه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی)

پودمان ………………………………………….الگوریتم

پودمان………………………………………….ترسیم با رایانه

پودمان …………………………………………سازو کارهای حرکتی

بخش دوم……………………………………….پودمان های نیمه تجویزی(انتخاب سه پروژه از هفت پروژه مربوط به پودمانهای این بخش)

پودمان …………………………………………بازیهای رایانه ای

پودمان…………………………………………برق

پودمان………………………………………..تاسیسات مکانیکی

پودمان …………………………………………عمران

پودمان…………………………………………خودرو

پودمان………………………………………..پایش رشد و تکامل کودک

پودمان …………………………………………صنایع دستی(برجسته کاری روی فلزمس)

بخش سوم…………………………………………پودمان تجویزی(پروژه ی انتخاب رشته تحصیلی-حرفه ای)

پودمان………………………………………..هدایت تحصیلی-حرفه ای

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1111

کتاب درسی فارسی پایه نهم

کتاب درسی فارسی پایه نهم

دوره اول متوسطه

فارسی

کتاب درسی فارسی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

فصل اول.…………………………………………زیبایی آفرینش

فصل دوم………………………………………….شکفتن

فصل آزاد………………………………………….شکفتن

فصل سوم…………………………………………سبک زندگی

فصل چهارم……………………………………….نامها و یادها

فصل پنجم…………………………………………اسلام و انقلاب اسلامی

فصل آزاد…………………………………………ادبیات بومی۲

فصل ششم………………………………………..ادبیات جهان

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1108

جمع بندی نکات کنکوری دین و زندگی سال چهارم

دانلود جمع بندی نکات کنکوری دین و زندگی

دین و زندگی پیش

جمع بندی نکات کنکوری دین و زندگی پیش دانشگاهی را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل جمع بندی نکات کنکوری دین و زندگی سال چهارم دبیرستان به صورت درس به درس  که شامل سوالات و آیات پرتکرار کنکور سالهای ۸۹ تا ۹۲ است، می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1107

فصل سوم زیست شناسی سال دوم

دانلود درسنامه فصل سوم زیست شناسی سال دوم

مبحث سازمان بندی سلولها

زیست

درسنامه سازمان بندی سلولها را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل درسنامه فصل سوم زیست شناسی سال دوم (سازمان بندی سلولها )  شامل مباحثی چون کلنی ها ، چهار بافت اصلی در مهره داران ، بافت پیوندی ، بافت پیوندی سست ، بافت چربی ، خون ، ماهیچه های اسکلتی ، ماهیچه های قلبی ، سلولهای نورگلیا ، انواع مریستم نخستین ، بافت اصلی زمینه ای پوست ، بافت فرعی پارانشیم ، بافت فرعی کلانشیم ، انواع آوند چوبی ، تست های کنکوری و.. باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1101

کتاب درسی عربی پایه نهم

کتاب درسی عربی پایه نهم

دوره اول متوسطه

عربی

کتاب درسی عربی پایه نهم ، دوره اول متوسطه را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد.

درس اول.…………………………………………مُراجعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ

درس دوم………………………………………….قَوانینُ الْمُرورِ

درس سوم…………………………………………جِسْرُ الصَّداقَهِ

درس چهارم……………………………………….اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

درس پنجم…………………………………………اَلرَّجاءُ

درسل ششم……………………………………….تَغییرُ الْحَیاهِ

درسل هفتم…………………………………………ثَمَرَهُ الْجِدِّ

درس هشتم……………………………………….حِوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَهِ الُْجْرَهِ

درس نهم………………………………………….نُصوصٌ حَوْلَ الصِّحَّهِ

درس دهم…………………………………………اَلَْمانَهُ

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1097

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »