امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۹

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد

رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه

نوبت امتحانی (خرداد ماه ) سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی (۳)
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
فیزیک (۳) فیزیک (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

ریاضیات گسسته ریاضی (۳) فلسفه (۲) فلسفه (۲)
علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی (۳) احکام (۳)
حسابان (۲) زیست شناسی (۳) علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)
شیمی (۳) شیمی (۳) ریاضی و آمار (۳) ریاضی و آمار (۳)
فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳)
عربی ، زبان قرآن (۳) عربی ، زبان قرآن (۳) تاریخ (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

هندسه (۳) جغرافیا (۳) اصول عقاید (۳)
زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/295

امتحانات سال سوم نظری خرداد ماه ۱۳۹۹

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد (نیم سالی- واحدی )

رشته های شاخه نظری

درنوبت امتحانی (خرداد ماه) سال‌تحصیلی۹۹-۱۳۹۸

 

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
تعلیمات دینی و قرآن(۳) تعلیمات دینی و قرآن(۳) تعلیمات دینی و قرآن(۳) اصول و عقاید (۲)
زبان فارسی (۳) زبان فارسی (۳) جامعه شناسی (۲) جامعه شناسی (۲)
حسابان ریاضی (۳) عربی (۳)ویژه ادبیات وعلوم انسانی عربی (۳) ویژه علوم ومعارف اسلامی
شیمی (۳) وآزمایشگاه شیمی (۳) وآزمایشگاه تاریخ ایران وجهان(۲) تاریخ اسلام (۲)
عربی (۳) عربی (۳) آرایه های ادبی اخلاق (۲)
هندسه (۲) زیست شناسی (۲) وآزمایشگاه ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی
فیزیک (۳)و آزمایشگاه فیزیک (۳)و آزمایشگاه ریاضی ریاضی
زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)
ادبیات فارسی (۳) ادبیات فارسی (۳) جغرافیا(۲) تفسیروعلوم قرآنی(۲)
جبر واحتمال زمین شناسی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی
—– —– فلسفه ومنطق فلسفه ومنطق

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1527

امتحانات دوره پیش دانشگاهی خرداد ماه ۱۳۹۹

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد (نیم سالی واحدی )

دوره پیش دانشگاهی

ریاضی و فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول و عقاید معارف اسلامی
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی ادبیات عرب سیر هنر در تاریخ
فیزیک فیزیک ادبیات فارسی فقه و اصول آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1526

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۸

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد

رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه

نوبت امتحانی  (دی ماه ) سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

رشته تحصیلی ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی (۳)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۳

سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۷

فیزیک (۳) فیزیک (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۹

ریاضیات گسسته ریاضی (۳) فلسفه (۲)

چاپ۹۷          چاپ۹۸

فلسفه (۲)

چاپ۹۷          چاپ۹۸

سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۰

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی (۳) احکام (۳)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

حسابان (۲) زیست شناسی (۳) علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)
دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

شیمی (۳) شیمی (۳) ریاضی و آمار (۳) ریاضی و آمار (۳)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳)
چهارشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

عربی ، زبان قرآن (۳) عربی ، زبان قرآن (۳) تاریخ (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

هندسه (۳) جغرافیا (۳) اصول عقاید (۳)
یک شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1439

امتحانات دوره پیش دانشگاهی دی ماه ۱۳۹۸

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد (نیم سالی واحدی )

دوره پیش دانشگاهی

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

ریاضی و فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
دوشنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۲

معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول و عقاید معارف اسلامی
سه شنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۳

زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
شنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۷

حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی ادبیات عرب سیر هنر در تاریخ
دوشنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۹

فیزیک فیزیک ادبیات فارسی فقه و اصول آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1491