سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس مبانی مخابرات و رادیو سال سوم فنی ( الکترونیک ، الکترونیک و مخابرات دریایی ) )

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مبانی مخابرات و رادیو

( سال سوم )

( الکترونیک ،الکترونیک و مخابرات دریایی )

 

    http://dl.soalsara.ir/files/d/fani/3/mab%20mokhaberat%20va%20radio/mabanie%20mokhaberat%20va%20radio.jpg

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس مبانی مخابرات و رادیو سال سوم ( رشته الکترونیک، الکترونیک و مخابرات دریایی )  را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/509

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس ماشین های الکتریکی AC سال سوم فنی حرفه ای ( الکتروتکنیک )

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی ماشین های الکتریکی ای سی

( سال سوم  )

( الکتروتکنیک )

 

http://dl.soalsara.ir/files/d/fani/3/ma.elec.AC/ma.elec.AC.jpg

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس ماشین های الکتریکی ac سال سوم ( رشته الکتروتکنیک )  را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/510

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس الکترونیک عمومی ۲ سال سوم فنی ( الکترونیک )

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی الکترونیک عمومی ۲

( سال سوم )

(الکترونیک)

 

http://dl.soalsara.ir/files/d/fani/3/electronic.omoomie2/elektronike%20omoomie%202.jpg

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس الکترونیک عمومی ۲ سال سوم ( رشته الکترونیک )  را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/508

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس مدارهای الکتریکی سال سوم فنی حرفه ای ( الکترونیک و الکتروتکنیک )

آرشیو سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی مدارهای الکتریکی

( سال سوم  )

(الکترونیک و الکتروتکنیک )

 

http://dl.soalsara.ir/files/d/fani/3/electronik/madar.elec/madarhaye%20elektriki.jpg

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس مدارهای الکتریکی سال سوم ( رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک )  را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/505

سوالات هماهنگ زبان خارجه ( انگلیسی ) ۱ سال اول دبیرستان و راهنمای تصحیح آن

آرشیو سوالات امتحانات هماهنگ زبان انگلیسی ۱

اول دبیرستان

(عمومی )

http://dl.soalsara.ir/files/d/1/zaban/zaban.jpg

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس زبان انگلیسی ۱ ( عمومی ) را از لینک های زیر دانلود نمایید:

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/503

« نوشته‌های قدیمی‌تر