امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۸

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد

رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه

نوبت امتحانی  (دی ماه ) سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

رشته تحصیلی ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی، اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی (۳)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۳

سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۷

فیزیک (۳) فیزیک (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۹

ریاضیات گسسته ریاضی (۳) فلسفه (۲)

چاپ۹۷          چاپ۹۸

فلسفه (۲)

چاپ۹۷          چاپ۹۸

سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۰

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی (۳) احکام (۳)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

حسابان (۲) زیست شناسی (۳) علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)
دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

شیمی (۳) شیمی (۳) ریاضی و آمار (۳) ریاضی و آمار (۳)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳)
چهارشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

عربی ، زبان قرآن (۳) عربی ، زبان قرآن (۳) تاریخ (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

هندسه (۳) جغرافیا (۳) اصول عقاید (۳)
یک شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)

 

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1439

امتحانات دوره پیش دانشگاهی دی ماه ۱۳۹۸

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد (نیم سالی واحدی )

دوره پیش دانشگاهی

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

ریاضی و فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
دوشنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۲

معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول و عقاید معارف اسلامی
سه شنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۳

زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
شنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۷

حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی ادبیات عرب سیر هنر در تاریخ
دوشنبه

     ۱۳۹۸/۱۰/۹

فیزیک فیزیک ادبیات فارسی فقه و اصول آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1491

امتحانات سال سوم نظری دی ماه ۱۳۹۸

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد   (نیم سالی- واحدی )

رشته های شاخه نظری

درنوبت امتحانی  (دی ماه) سال‌تحصیلی۹۹-۱۳۹۸

 

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

ساعت امتحان
رشته تحصیلی ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲

تعلیمات دینی و قرآن(۳) تعلیمات دینی و قرآن(۳) تعلیمات دینی و قرآن(۳) اصول و عقاید (۲)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۳

زبان فارسی (۳) زبان فارسی (۳) جامعه شناسی (۲) جامعه شناسی (۲)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۷

حسابان ریاضی (۳) عربی (۳)ویژه ادبیات وعلوم انسانی عربی (۳) ویژه علوم ومعارف اسلامی
دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۹

شیمی (۳) وآزمایشگاه شیمی (۳) وآزمایشگاه تاریخ ایران وجهان(۲) تاریخ اسلام (۲)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۰

عربی (۳) عربی (۳) آرایه های ادبی اخلاق (۲)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

هندسه (۲) زیست شناسی (۲) وآزمایشگاه ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی
دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

فیزیک (۳)و آزمایشگاه فیزیک (۳)و آزمایشگاه ریاضی ریاضی
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)
چهارشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

ادبیات فارسی (۳) ادبیات فارسی (۳) جغرافیا(۲) تفسیروعلوم قرآنی(۲)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

جبر واحتمال زمین شناسی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

—– —– فلسفه ومنطق فلسفه ومنطق

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1441

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی ۳ انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی ۳

پایه دوازدهم رشته علوم انسانینمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس دین و زندگی (۳)  علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

.

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1484

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سلامت و بهداشت (کلیه رشته‌ها)

نمونه سوالات امتحانات نهایی سلامت و بهداشت

پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها

نمونه سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت

سوالات و پاسخنامه درس سلامت و بهداشت  (کلیه رشته‌ها) دی ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس سلامت و بهداشت  (کلیه رشته‌ها) شهریور ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس سلامت و بهداشت  (کلیه رشته‌ها) خرداد ماه ۱۳۹۸ لینک دانلود مستقیم
سوالات و پاسخنامه درس سلامت و بهداشت  (کلیه رشته‌ها) دی ماه ۱۳۹۷ لینک دانلود مستقیم

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1483