آموزش آرایه های ادبی دبیرستان

دانلود درسنامه آرایه های ادبی

          (کلیه رشته ها)       

آرایه های ادبی

جمع بندی کامل آرایه های ادبی را در ادامه مطلب دانلود کنید.

این فایل شامل توضیحات کامل آرایه های ادبی (کلیه رشته ها) که خود شامل مباحثی چون ایهام ،انواع جناس ، کنایه ، استعاره ، تشبیه ، حس آمیزی و ... میباشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/873

نکات بسیار مهم قواعد عربی برای دبیرستانی ها و کنکوری ها

دانلودنکات مهم عربی

          (قواعد عربی)       

عربی

 درسنامه قواعدو  نکات مهم آن را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل  مباحثی چون مصدرها ، اسم های مشتق ، فعل های مجهول ، جملات شرطیه ، تمییز ، جامد و مشتق ،و ... میباشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/869

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور ۶ سال اخیر

دانلودبودجه بندی سوالات فیزیک کنکور

          (ویژه رشته تجربی و ریاضی)       

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور

بودجه بندی سوالات فیزیک دبیرستان در کنکور ۶ سال اخیر (ویژه رشته های تجربی و ریاضی )را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل تعداد سوالات کنکور مربوط به هر فصل فیزیک در هر سال کنکور  ... میباشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/849

نکات مهم روانشناسی (روانشناختی)

دانلودنکات مهم روانشناسی

          (روانشناختی)       

روانشناسی

 نکات و درسنامه درس روانشناسی (روانشناختی) رشته علوم انسانی  را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل  مباحثی چون مراحل ادراک بینایی ، قشر خاکستری مخ ، خطاهای ادراکی ، تقسیم بندی حافظه ، اصول مهم در حافظه ، یادگیری فعال ، ساختارهای مغزی حافظه و ... میباشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/847

کنکوری ها چگونه خواب آلودگی خود را متوقف کنند؟

مضرات خواب آلودگی های کنکوری ها

          (ویژه دبیرستانی ها و کنکوری ها)       

خواب آلودگی

مضرات خواب آلودگی کنکوری ها را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل  راهکارهایی برای جلوگیری از خواب بیش از حد دوران کنکور ، مضرات خواب زیاد برای کنکوری ها و … می باشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/834

« نوشته‌های قدیمی‌تر