دانلود جزوه فصل دوم شیمی سال سوم دبیرستان

دانلود درسنامه فصل دوم شیمی ۳

ترمودینامیک شیمیایی

مجموعه نکات و درسنامه کامل فصل ۲ شیمی سال سوم را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل درسنامه  فصل دوم شیمی سال سوم شامل مباحثی چون ترمودینامیک شیمیایی ،گرما و دما ، یکاهای انرژی ، خواص ترمودینامیکی ،آنتالپی ،تعیین آنتالپی واکنش های شیمیایی ، روش های غیر مستقیم تعیین آنتالپی ،آنتروپی و تعیین جهت واکنش ها ، تست های مربوط  به هر یک  و … می باشد

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1048

ترجمه درس به درس عربی سال سوم دبیرستان

دانلود ترجمه دروس عربی سال سوم دبیرستان

ترجمه عربی سال 3

ترجمه دروس عربی سال سوم دبیرستان را در  ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل ترجمه خط به خط درسهای عربی سال سوم دبیرستان (درس اول تا درس هفتم)  رشته های ریاضی و تجربی  می باشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1046

قرابت معنایی

دانلود ابیات مهم قرابت معنایی

قرابت معنایی

مجموعه نکات و درسنامه نکات مهم قرابت معنایی را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل نکات مهم قرابت معنایی شامل ابیات مهم برای کنکور و تقابل معنایی ابیات ،نکات دمهم در مورد هر بیت  و ...  می باشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1026

مجموعه تست های طبقه بندی شده زبان و ادبیات فارسی

دانلود تست های جمع بندی ادبیات همراه با پاسخنامه

(تحمیدیه و مناجات) 

ادبیات فارسی

مجموعه تست های جمع بندی فصل اول زبان و ادبیات فارسی را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1007

نکته های مهم منطق

دانلود نکته ها و مطالب مهم منطق 

منطق

مجموعه نکات مهم منطق را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

این فایل شامل نکات مهم منطق شامل مباحثی چون مفهوم جزِئی، مفهوم کلی،نسبت های چهارگانه ،  ذاتی و عرضی ،راه های تشخیص ذاتی و عرضی می باشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://soalsara.ir/post/1005

« نوشته‌های قدیمی‌تر